Marathi love status for Whatsapp, Love Status Quotes in Marathi

की आयुष्य भर तुलाच पाहावेसे वाटते.

तू मला एकटे सोडून करणार नाही तुम्ही कृपया

प्रेम गोड आहे आणि तू मला कँडी आहेत आणि मी नेहमी कँडी निराशेचा उदगार

हे प्रेम समाप्त होत आहे.

प्रेम आंधळ असत.

कुणी चुकला की__आम्ही ठोकलाच!!

आपण नंतर मला सोडून तर तो मला प्रेम परत करणे फार कठीण होईल.

व्वा तू माझा आता.

प्रेम प्रेम प्रेम 7up हा हा.

आज रात्री मी खूप हार्ड प्रेम करेल.

आज मी परत आहे आणि सांकेतिक भाषेत बोलणे प्रतीक्षा पुन्हा आपण प्रेम करण्यासाठी.

If you like these Whatsapp status about love in Marathi language than do act on our slogan, which is “Sharing is Caring.” Do share these quotes with your friends and family. Don’t forget to subscribe to our news letter and like us on facebook etc for future qutoes as well.